• +48 533 367 789
 • cop.katowice@mostkatowice.pl
 • ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7

O nas

Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach jest otwarte na wszelkie inicjatywy i projekty, które przyczyniają się do rozwoju społecznego naszego miasta. Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych działalnością na rzecz dobra wspólnego. Razem możemy więcej!

Nasza oferta

 1. Doradztwo i szkolenia: inkubacyjne, formalno-prawne, księgowe, z pozyskiwania środków, specjalistyczne.
 2. O funduszach przy kawie. Czyli, przegląd aktualnych konkursów, dotacji, grantów.
 3. Wolontariat – pośrednictwo, szkolenia, wsparcie.
 4. Spotkania pod 7-ką to twórcze warsztaty, inspirujące spotkania, ciekawe prelekcje.
 5. Inicjatywy partnerskie, czyli wsparcie finansowe  do 3000 złotych na realizację ciekawych wydarzeń społecznych i kulturalnych.
 6. Przestrzeń na działania. Oferujemy wirtualne biura, przyjazne i dostępne sale na spotkania

Zbiórki w COP

Mamy na uwadze, że dzięki jasno określonym zasadom wspólnie przyczynimy się do efektywnego wsparcia potrzebujących oraz utrzymania porządku i organizacji w przestrzeni Centrum Organizacji Pozarządowych przyjmujemy poniższy regulamin zbiórek publicznych.

Zapoznaj się z regulaminem COP:

Regulamin zbiórek publicznych

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia zbiórek publicznych przez organizacje pozarządowe zlokalizowane w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach (dalej COP),.

1. Zgłaszanie Zbiórek

1.1. Organizacje mogą prowadzić zbiórki publiczne wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody COP.

1.2. Zgłoszenia zbiórki można dokonać online, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres cop.katowice@mostkatowice.pl, lub w wersji papierowej w biurze COP.

2. Informacje Wymagane w Zgłoszeniu

W zgłoszeniu należy podać:

 • Okres trwania zbiórki.
 • Termin odbioru zebranych rzeczy.
 • Dane organizacji i osoby odpowiedzialnej za organizację zbiórki.
 • Listę rzeczy, które będą zbierane.
 • Grafiki lub plakaty informujące o zbiórce (jeśli są dostępne).

3. Przestrzeń Magazynowa

3.1. Pod adresem Katowice, Wita Stwosza 7, pokój nr 3, organizacjom wyznaczona jest przestrzeń magazynowa do przechowywania zebranych rzeczy.

3.2 Organizacja przeprowadzająca zbiórkę jest odpowiedzialna za zapewnienie pudeł lub innego systemu do zbierania rzeczy.

4. Odpowiedzialność i Rozdysponowanie Rzeczy

4.1. Po upływie terminu zbiórki, wyznaczonym w zgłoszeniu, pracownicy COP mają prawo rozdysponować pozostałe rzeczy według własnego uznania lub zutylizować je na koszt właściciela.

4.2. COP nie ponosi odpowiedzialności za:

 • Zgłaszanie zbiórki na portalu zbiorki.gov.pl.
 • Rodzaj i stan rzeczy przynoszonych przez ludzi w ramach zbiórki.

5. Ograniczenia

5.1. Organizacje są zobowiązane do przestrzegania zasad i warunków określonych w niniejszym regulaminie.

5.2. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować odmową zgody na przeprowadzenie przyszłych zbiórek przez COP.

Skip to content