• +48 533 367 789
  • cop.katowice@mostkatowice.pl
  • ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7

Rejestracja w COP

W Centrum Organizacji Pozarządowych, mieszczącym się przy ulicy Kopernika 14, działa ponad 100 organizacji pozarządowych. Dowiedz się, jak możesz zarejestrować swoje „wirtualne biuro” w tym miejscu. Używanie adresu Centrum jako adresu siedziby lub korespondencyjnego dla twojej organizacji jest możliwe po uzyskaniu zgody kierownika COP. W tym celu należy złożyć wniosek drogą mailową na cop.katowice@mostkatowice.pl lub osobiście w biurze COP, dołączając do niego aktualny wyciąg z KRS lub, w przypadku braku rejestracji w KRS, statut. Wniosek musi również zawierać dane osób upoważnionych do podpisania umowy oraz zgodę na odbieranie listów poleconych. Rejestracja adresu siedziby organizacji w KRS lub innym rejestrze bez zgody, używając adresu COP, jest niedopuszczalna. Również nie wolno wykorzystywać adresu Centrum Organizacji Pozarządowych do rejestracji lub prowadzenia działalności gospodarczej organizacji.

Aby chcieć korzystać z adresu rejestrowego COP musisz podpisać z nami umowę. Zapoznaj się z regulaminem korzystania z COP Katowice i wzorem umowy.

Skip to content