• +48 533 367 789
  • cop.katowice@mostkatowice.pl
  • ul. Kopernika 14 i ul. Wita Stwosza 7
Blog
Komunikacja z dziećmi i Standardy Ochrony Małoletnich w świetle tzw. “ustawy Kamilka”

Komunikacja z dziećmi i Standardy Ochrony Małoletnich w świetle tzw. “ustawy Kamilka”

Zapraszamy na cykl edukacyjny pt.: „Komunikacja z dziećmi i Standardy Ochrony Małoletnich w świetle tzw. “ustawy Kamilka”” prowadzony przez ekspertów ze Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i Stowarzyszenia MOST. Na trzech spotkaniach przybliżymy Wam trzy tematy:

23 lipca 2024 r. – Prawne aspekty i standardy pracy z małoletnimi   – Komunikacja i budowanie relacji z małoletnimi – Aneta Tombarkiewicz-Olszewska. –

24 lipca 2024 r. – O relacjach i mediacjach, czyli jak mądrze wspierać dzieci krzywdzone – Aneta Tombarkiewicz-Olszewska. 

30 lipca 2024 r. – Prawne aspekty i standardy pracy z małoletnimi – Agnieszka Budzyńska

Gdzie i kiedy?

Spotkania odbywają się w COP Katowice ul. Kopernika 14, we wskazane dni w godzinach 16.00 – 19.00.

Dla kogo?

Na spotkania zapraszamy osoby, które prowadzą organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkie osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu komunikacji z małoletnimi. 

Pierwszeństwo udziału mają osoby odpowiedzialne za wdrażanie standardów ochrony małoletnich w organizacjach pozarządowych i innych instytucjach.. 

Jak się zgłosić?

Zgłaszamy się za pomocą niniejszego formularza do 11 lipca włącznie. Poinformujemy zakwalifikowane osoby o możliwości udziału do 12 lipca.

Liczba miejsc ograniczona. 

Program:

23 lipca 2024 r. – Komunikacja i budowanie relacji z małoletnimi – Aneta Tombarkiewicz-Olszewska

Głównym celem zajęć będzie  omówienie  kluczowych zasad komunikacji z dzieckiem – budowania relacji opartej na szacunku, akceptacji, wspierającej i dającej poczucie bezpieczeństwa. Rozwijania asertywności, czym jest krzywdzenie dzieci, rozpoznawanie krzywdzenia, praca z konfliktem, przejawy przemocy, 

24 lipca 2024 r. – O relacjach i mediacjach, czyli jak mądrze wspierać dzieci krzywdzone – Aneta Tombarkiewicz-Olszewska

Głównym celem zajęć będzie praca z dzieckiem w oparciu  o zasady mediacyjne: akceptowalności, dobrowolności i budowania zaufania. Przedstawione i omówione zostaną metody i narzędzia pracy z dzieckiem krzywdzonym, relacja wspierająca – ochrona zdrowia psychicznego i budowa poczucia własnej wartości.

30 lipca 2024 r. – Prawne aspekty i standardy pracy z małoletnimi – Agnieszka Budzyńska

Podczas zajęć zostaną omówione formalno-prawne aspekty tworzenia Standardów Ochrony Dzieci oraz obowiązki nałożone przez ustawodawcę na podmioty pracujące z dziećmi. Ważnym aspektem będzie korelacja z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o prawie autorskim, które regulują zasady przetwarzania wizerunku małoletnich.

Na zajęciach sprawdzimy też, jak we właściwy sposób przeprowadzić analizę ryzyka w naszych organizacjach oraz to, jak jej wyniki ująć w standardach ochrony małoletnich. 

Prowadzące:

Aneta Tombarkiewicz-Olszewska – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Rodziny i Mediacji Sądowej UŚ, Podyplomowe studia poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa WSKZ, Trener TUS, nauczyciel akademicki.

Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia o tematyce mediacyjnej, rozwijania i wzmacniania umiejętności miękkich, kompetencji społeczno-emocjonalnych. Rozwija współpracę sektora NGO z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz podmiotami biznesowymi. Mediator Sądu Polubownego przy KNF, na listach mediatorów stałych Sądów Okręgowych w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Częstochowie i Gliwicach, PFRON. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych, cywilnych, oświatowych i szkolnych. Aktywnie promuje świadome i szerokie stosowanie mediacji w przestrzeniach prawnych, społecznych i gospodarczych. Mama 7 dzieci

Agnieszka Budzyńska – Absolwentka filologii wschodniosłowiańskiej oraz animacji społecznej. Specjalistka z zakresu pozyskiwania środków na inspirujące działania, rozwoju organizacji oraz cyfryzacji działań w organizacjach pozarządowych.

Koordynatorka projektów, doradczyni, trenerka, podcasterka. Doświadczenie zdobyła przygotowując i realizując projekty z zakresu wsparcia NGO dla Stowarzyszenia MOST, Śląskiej Sieci 3 sektora i Fundacji Pomyslova.pl, oraz z zakresu aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży dla Zabrzańskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Droga.

Sfinansowano/Współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Pasek logotypów z Programu NOWE FIO, KOmitet do spraw pożytku publicznego i Narodowy Instytut Wolności
Skip to content